Pożyczki bez BIK

Utrata pracy, choroba i wiele innych niekorzystnych zdarzeń w naszym życiu niejednokrotnie zmuszają nas do zdobycia pieniędzy. Niestety, często problem braku środków finansowych ciągnie się przez dłuższy czas, przez co zwiększa się prawdopodobieństwo niespłacenia jakiegoś zaciągniętego wcześniej zobowiązania finansowego. To w prostej konsekwencji prowadzi do wpisania nas przez pożyczkodawcę do jednego bądź kilku następujących rejestrów dłużników:

  • BIK – Biuro Informacji Kredytowej
  • KRD – Krajowy Rejestr Długów
  • BIG – Biuro Informacji Gospodarczej
  • ERIF – ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

Jak powszechnie wiadomo, znacząco utrudnia to zaciąganie kolejnych pożyczek, bowiem większość firm pożyczkowych przed podjęciem decyzji o finansowaniu sprawdza klienta w różnych bazach dłużników w przyszłości. Czy będąc w takiej sytuacji nie mamy już szans na żadną pożyczkę pozabankową?
Na szczęście odpowiedź na to pytanie jest prosta: masz szanse na zdobycie pieniędzy widniejąc w BIK czy innym rejestrze zadłużonych. Pomimo tego, że olbrzymia większość pożyczkodawców przeprowadza weryfikację klienta w Biurze Informacji Kredytowej, to kilka firm zdecydowało się oferować pożyczki bez sprawdzania tej bazy. Firmy oferujące takie rozwiązanie przedstawione są w poniższej tabeli.

Oferty online

Przygotowane tu zestawienie pomoże Ci wybrać propozycję najbardziej spełniająca Twoje wymagania. Znajdziesz w nim ofertę pożyczek udzielanych bez BIKu w kilku wariantach. Oto one:

Kwota:
Okres:
Show more results

Pozyczkaplus

Na początek instytucja która nieco wyróżnia się na tle innych. W PozyczkaPlus jako jednej z nielicznych firm znajdziesz pożyczkę przyznawaną bez BIK, ponieważ nie współpracuje ona z rejestrem prowadzonym przez Biuro Informacji Kredytowej. Jednocześnie aktualnie oferuje ją za darmo w kwocie 600 zł na 30 dni. RRSO dla pierwszej, darmowej oferty wynosi 0%. RRSO dla kolejnej wynosi 514%. Reprezentatywny przykład dla dla nowych klientów objętej promocją: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, przy następujących założeniach: całkowita kwota 1000 zł, całkowita kwota do spłaty 0 zł, oprocentowanie wynosi 0%, całkowity koszt wynosi 0 zł (w tym prowizja 0 zł i odsetki kapitałowe 0 zł), okres spłaty wynosi 30 dni. Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 1 grosz. Właścicielem serwisu jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2B p.III, 15 – 888 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000355948, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.500.000,00 zł. Numer NIP 9662029390. Numer REGON 200358089. Aventus Group Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Pośredników kredytowych z numerem RPK026240. Firma świadczy usługi pośrednictwa kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715) na rzecz Podmiotów Współpracujących. Jako pośrednik kredytowy Aventus Group Sp. z o.o. współpracuje z następującymi pożyczkodawcami: a) Arena Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Cieszyńskiej 3A lok. 307, 15-371 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000617270. b) Tusumi Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 307, 15-092 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000507929.

Lendon

Pora na weterana rynku pozabankowego. Lendon jest firmą, w której wybrani klienci mogą pożyczyć pieniądze bez sprawdzania BIKu w kwocie do 6000 złotych na 30 dni. Co prawda w niektórych wypadkach zastrzega ona sobie możliwość sprawdzenia klienta w bazach Biura Informacji Kredytowej, KRD i BIG, jednak na swojej stronie internetowej deklaruje, że powyższa weryfikacja nie ma wpływu na ocenę punktową klienta. Reprezentatywny przykład: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 513,72% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki: 1500 zł; okres spłaty: 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 7,2%; całkowity koszt pożyczki wynosi 241,23 PLN (w tym prowizja 232,35 PLN oraz odsetki kapitałowe 8,88 PLN); całkowita kwota do zapłaty wynosi 1741,23 zł. Lendon pobiera opłatę rejestracyjną wynoszącą 1 grosz (zwracaną pożyczkobiorcy). Stan na 29.05.2020. Pożyczkodawcą jest KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00-682), Warszawa, zarejestrowana przez w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 600780, NIP 7010545986, REGON 363690880.

Extraportfel

Podobnie jak w przypadku poprzednika, także i tu mamy do czynienia z kilkuletnią już działalnością na rynku. W Extraportfel część klientów może pożyczyć bez BIK na okres do 45 dni w wysokości do 6000 złotych. Firma zastrzega jednak sprawdzanie tej bazy w przypadku wybranych pożyczkobiorców. Reprezentatywny przykład: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 513,72% przy następujących założeniach: opłata rejestracyjna 0,01 PLN (zwracana pożyczkobiorcy); całkowita kwota pożyczki 1500 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 7,2% (odsetki maksymalne); prowizja 232,35 PLN; odsetki kapitałowe 8,88 PLN; całkowity koszt pożyczki 241,23 PLN; całkowita kwota do zapłaty 1741,23 PLN. Pośrednikiem kredytowym jest właściciel serwisu extraportfel.pl – Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 453034, NIP 525-254-89-58, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000,00 zł. Creamfinance Poland Sp. z o.o. jest pośrednikiem kredytowym dla następujących pożyczkodawców: KIM Finance Sp. z o.o., MDP Finance Sp. z o.o., JJK Credit Sp. z o.o. oraz DJK Finance Sp. z o.o. w zakresie czynności związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umów kredytu konsumenckiego.

SmartPozyczka

Jest to kolejny wariant usługi krótkoterminowej. W SmartPozyczce jako nowy klient możesz skorzystać z usług pożyczkowych bez weryfikacji w BIKu w wysokości do 15 000 złotych na okres do 30 dni. Firma deklaruje bowiem, że nie współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej. Jako nowy klient za darmo dostaniesz 3000 złotych. RRSO dla darmowej oferty wynosi 0%. RRSO dla przykładu reprezentatywnego wynosi 7,2%. Pożyczkodawcą jest Pixo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mikołaja Kopernika 21, 00-359 Warszawa. Pośrednikiem kredytowym jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B p.III, 15-888 Białystok.

Jak wynika z powyższej tabeli w dalszym ciągu w kilku firmach pożyczkowych istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego bez weryfikacji klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Ponadto w wybranych instytucjach zdecydowano się na pomijanie w procesie oceny klienta innych baz dłużników.
Pamiętaj jednak, że tego typu usługi z reguły będą obciążone większymi kosztami ich spłaty. Jest to prostą konsekwencją znaczącego ryzyka, jakie podejmuje pożyczkodawca udzielając wsparcia finansowego komuś, kto wcześniej nie wywiązał się należycie z podjętego zobowiązania finansowego.